Medilas s.r.o.

Novinky

SKÚSENOSTI S 27 G VITRORETINÁLNOU CHIRURGIOU NA SLOVENSKU

Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura,pod vedením Prim. MUDr. Danice Jonecovej, tak sleduje svetové operačné postupy v očnej mikrochirurgii. Metóda 27 G vitroretinálnej chirurgie bola prezentovaná aj v rámci významného európskeho kongresu EURETINA 2016 v Kodani, ako inovatívny  trend v oblasti mikroincíznej vitroretinálnej chirurgie. Očné oddelenie v Univerzitnej Nemocnici L. Pasteura v Košiciach patrí k pracoviskám s najpočetnejšou skupinou pacientov operovaných touto metódou na Slovensku.

Zavedenie bezpečnej a rýchlej metódy 27 G bolo možné vďaka konštrukcii nových typov "Duty Cycle" Cutterov fy. DORC. Ich špeciálne konštrukčné riešenie umožňuje vysoký počet rezov 16.000 r./min bez negatívnych efektov ako trakcia alebo zníženie kontroly v operačnom poli.

Prístroje a inštrumentárium pre 27 G chirurgiu vyvinula v spolupráci s poprednými svetovými chirurgami holandská firma DORC. Jej autorizovaným partnerom v Slovenskej republike je Medilas s.r.o.

EVA VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI PHACO

EVA VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI PHACO

Najnovší upgrade systému EVAvylepšuje vlastnostI novej technológie VTi pumpy. Zlepšuje stabilitu a účinnosť phaco a to už pri nastavení nižšej intenzity ultrazvuku

Čítajte viac
NOVÝ UPGRADE EVA !!!

NOVÝ UPGRADE EVA !!!

Nová EVA prináša funkčné aj ergonomické vylepšenia Jeden nožný spínač na ovládanie všetkých funkcií a modulov vrátane laseru

Čítajte viac
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čítajte viac
SKÚSENOSTI S 27 G VITRORETINÁLNOU CHIRURGIOU NA SLOVENSKU

SKÚSENOSTI S 27 G VITRORETINÁLNOU CHIRURGIOU NA SLOVENSKU

V rámci XXII. Kongresu Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti a XIII. Kongresu SEEOS v Bratislave prezentovala MUDr. Katarína Perduková z Očného oddelenia UN L. Pasteura v Košiciach svoje skúsenosti s 27 G Vitroretinálnou chirurgiou

Čítajte viac