Medilas s.r.o.

Chirurgické obory

Robotická miniinvazívna chirurgia

Dex Surgical je francúzsky výrobca robotických inštrumentov

určených pre laparoskopickú chirurugiu

Dex System pozostáva z riadiacej jednotky a robotických ramien , ktoré umožňujú:

  • Plnú rotáciu inštrumentu
  • 7 pozícii distálneho konca inštrumentu
  • Vysoká rigídnosť distálneho konca
  • Rýchla výmena inštrumentov

Robotické Inštrumenty:

  • IHELEC
  • MONOPOLÁRNE NOŽNICE
  • MONOPOLÁRNY MARYLAND DISEKTOR

Príslušenstvo: špeciálny sterilizačný kontajner

DexSurgical Systém bol vyvinutý predovštkým pre operačné zákroky v oblasti:

  • UROLÓGIE A GYNEKOLÓGIE

Radikálna prostatektómia, parciálna nephrektómia, Pyeloplatstika, Scrocolpopexy, Myomektómia

  • VŠEOBECNEJ CHIRURGIE

Operácia rekta, Gasroplastika, Hernia, Coloktómia, GastroBypass

  • KARDIOLÓGIE A THORAKÁLNEJ CHIRURGIE

Mitrálna chlopňová chirurgia, VATS lobektómia