Medilas s.r.o.

EVA systém pre kataraktu a vitroretinálnu chirurgiu

MIKROCHIRURGICKÝ SYSTÉM PRE KATARAKTOVÚ A VITRORETINÁLNU CHIRURGIU

EvaPatentovaná technológia pumpy – VTI (Valve Time Inteligent) efektívna kombinácia výhod venturiho a peristaltickej pumpy.

VTI dáva operatérovi absolútnu kontrolu v priebehu celej operácie, eliminuje riziká nečakanej pulzácie a prietoku. Jemne a okamžite reaguje na požiadavky operatéra

Komplexný systém obsahuje nasledovné moduly:

Phaco modul

Resterilizovateľná pracovná rukoväť s káblom
Priemery ihly: 1,8 mm; 2,2mm; 2,5 mm; 2,8 mm

Pracovné režimy phaco:

  • Kontinuálny režim: voliteľný výkon od 0 do 100%
  • Pulzný režim: od 1 do 250 pps, pracovný ceklus“duty cycle“ od 10%-90%
  • SoftSonic: fixná frekvencia 250 pps, výkon od 0-100%,Pracovný cyklus 0-90%
  • Cool Phaco (studený režim): pulzný režim s fixnou frekvenciou 25 pps a 20% výkon
  • Burst (nárazový režim): jediný náraz s kontinuálnou uzv energiou s nastaviteľným trvaním a uzv výkonom: od 0 ms do 1000 ms
  • Multi Burst (viacnárazový režim): kontinuálny impulz uzv energie sa aplikuje v rámci určenej doby

Modul LED zdroj svetla

efektívna prevádzka so stabilnou intenzitou svetla. 3 výstupy na svetelné vlákna – zodpovedajúce novým operačným technikám.

Modul Vitrektóm, Vitrektóm „Duty Cycle“

VITREKTÓMY 20G, 23 G, 25 G a 27 G . Špeciálna konštrukcia vitrektómu „Duty Cycle“, POHYB NOŽA ZABEZPEČUJE ASPIRÁCIU NA 92%. Nepretržité odsávanie rovnakého objemu tekutín zvyšuje komfort a bezpečnosť operačného zákroku. Prístroj má samostatný port aj na pripojenie nožníc.

Modul Endolaser

532 nm samostatný, zelený laser. Možnosť použitia širokej škály laserových sond 20G, 23 G, 25 G a 27 G, rovných aj zakrivených. Samostatný nožný spínač.

Modul Endodiatermia

Ponúka aj možnosť použitia kombinovaných nástrojov diatermie s odsávaním (backflush).

Modul VFI/ VFE

Výmena viskóznych tekutín (extrakcia a aplikácia viskóznych tekutín) Vlastný systém výmeny cez hadicové sety ovládané nožný pedálom . Jeden set je možné aplikovať na obe funkcie, VFI aj VFE.

Modul cirkulácia tekutín/ vzduch – vzduchová tamponáda

Programovateľný nožný spínač

Viacero funkčných režimov : Lineár, Duál-lineár štandard, duál li neár reverse, 3D,.. Súčasťou jednotky je aj pohyblivé rameno s nerezovým inštrumentačným stolíkom. Celý prístroj je mobilný s antistatickými kolieskami a brzdou.

Dotyková obrazovka s možnosťou manuálne nastaviteľných funkcií

Automatický infúzny stojan

Elektronická kontrola stability vnútroočného tlaku, systém VGPC /AIO   

Prístroj získal v roku 2013 prestížne ocenenie za funkčný dizajn „Red Dot Awards

Eva
Eva2
Eva2
Eva2
Eva2