Medilas s.r.o.

Fixačné systémy

Flamenco™

Spinálny fixačný systém umožňujúci dorzálnu stabilizáciu thorakálneho a lumbosakrálnej časti chrbtice. 

  • Jednoduchý výber implantátov a inštrumentárium
  • Možnosť minimálne invazívnej perkutánnej aplikácie
  • Kombinovateľný aj so všetkými Ulrich systémami

uCentum™

Univerzálny pedikulárny fixačný systém na zadné stabilizácie thorakolumbálneho segmentu chrbtice uCentum™ je ideálnym riešením pre denné zákroky a je možné ho použiť pri otvorenej chirurgii, aj perkutánne.

K úspešnému uCentum™ systému so širokou možnosťou fixácií, prichádzajú 3 nové moduly , ktoré roširujú jeho funkcionalitu:

Modul „ Long instrumentations“
modul obsahuje nové dlhé tyče z titánovej zliatiny a kobalt – chrómu pre maximálnu stabilitu ako aj inštrumentárium pre manipuláciu s nimi (rotácia a ohýbanie „in - situ)

Modul "Hooks"
zvyšuje flexibilitu v priebehu operácie. Napr. v prípade slabej kvality kostí v pedikule. Obsahuje dva varianty lamina háčikov a jednu verziu pedikulárneho háčika. Každý v troch veľkostiach. Modul zároveň poskytuje inštrumenty potrebné na umiestnenie implantátu.

Modul "Offset Connectors“
ďalšie výrazné rozšírenie flexibility konštrukcie implantátu pomocou.