Medilas s.r.o.

Kyphoplastika / Vertebroplastika

Vertebroplastika 

Set inštrumentov pre vyplnenie patologických tiel stavcov s osteoporotickými kompresnými fraktúrami, metastázami a myelómami kostným cementom.

Indikácie:
Vypĺňanie patologických stavcov v súvislosti s osteoporotickými kompresnými fraktúrami, metastázami, myelómami. Použitie u detí sa indikuje len vtedy, keď je predpoklad, že nie je možné dosiahnuť úspešnú liečbu inými formami intervencie.

Cieľová skupina:
Pacienti s potrebou stabilizácie stavca s indikáciami patologických tiel stavcov s osteoporotickými fraktúrami, metastázami alebo myelómami. Po aplikácií cementu sa znovu rozšírený stavec vracia do normálneho stavu, pričom nastáva zmiernenie tlaku, bolesti, a stabilizácia držania tela. Tato forma liečby je vhodná pre zlomeniny s vekom do 6 mesiacov od úrazu.

Kyfoplastika

uDuro kyfoplastický aplikačný set je balónový systém špeciálne adaptovaný na jednotlivú sekciu chrbtice pre repozíciu spinálnych fraktúr a následnú fixáciu kostným cementom. Možnosť použiť pri miniinvazívnej chirurgii.

Indikácie:
Bolestivé osteoporotické zlomeniny stavcov hrudnej a bedrovej chrbtice. Bolestivé traumatické zlomeniny stavcov. Bolestivé osteolýzy / metastázy. 

Cieľová skupina:
Pacienti s osteoporotickými a traumatickými kompresnými zlomeninami tela stavca, s metastázami alebo osteolýzou prevažne Th a L chrbtice. Kyfoplastika je indikovaná v skupine pacientov, u ktorých je predpoklad úplného alebo čiastočného obnovenia výšky tela stavca. Po aplikácií cementu sa znovu rozšírený stavec vracia do normálneho stavu, pričom nastáva zmiernenie tlaku, bolesti, a stabilizácia držania tela. Táto forma liečby je vhodná pre zlomeniny s vekom do 3 mesiacov od úrazu.

uDuro aplikačný set, jednorázové inštrumentárium

Kyphoplastika
KYPHOPLASTIKA
KYPHOPLASTIKA
KYPHOPLASTIKA
KYPHOPLASTIKA